Hlavná stránka » Informácie o zväze » Organizácia

Charakteristika Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF

Slovenský zväz Taekwon-Do ITF, ďalej len Zväz (v skratke SZTKD ITF) je dobrovoľným, neziskovým, politicky nezávislým združením v zmysle z. č. 83/1990 Zb. z marca 1990 o združovaní občanov v platnom znení. (bližšie: Stanovy SZTKD ITF). SZTKD ITF vznikol 23. 01. 2004.

Slovenský zväz Taekwon-Do ITF je platným členom

 • Európskej Taekwon-Do Federácie (A.E.T.F. – All Europe Taekwon-Do Federation) so sídlom v poľskom Lubline , ktorej prezidentom je Tadeusz Loboda z Poľska
 • a
 • Medzinárodnej Taekwon-Do Federácie (ITF – International Taekwon-Do Federation) so sídlom vo Viedni, ktorej prezidentom je Tran Trieu Quan z Kanady.

Ako člen AETF a ITF má SZTKD ITF možnosť organizovať národné a medzinárodné súťaže a zúčastňovať sa na plánovaných akciách AETF a ITF tohto charakteru:

 • Majstrovstvá Slovenska,
 • Majstrovstvá Európy,
 • Majstrovstvá Sveta,
 • Svetové poháre,
 • Európske poháre
 • Open súťaže a pod.

Garanti SZTKD ITF

SZTKD ITF ponúka pod záštitou AETF a ITF národné a medzinárodné semináre s rôznymi inštruktormi z ITF. Hlavným garantom je Európska Taekwon-Do Federácia v zastúpení:

 • Tadeusz Loboda, 7. Dan – prezident AETF a Poľského zväzu Taekwon-Do ITF, autor náučných programov na inštruktorských a trénerských kurzoch, reprezentačný tréner Poľska v rokoch 1985 – 1990, tréner titulovaných závodníkov.
 • Jerzy Jedut, 7. Dan – generálny sekretár AETF, viceprezident Poľského zväzu Taekwon-Do v sekcii školno-technickej, tréner poľskej reprezentácie v rokoch 1987 – 1995, vychoval mnoho titulovaných závodníkov (Majstrov sveta a Európy).

Semináre s medzinárodnými inštruktormi sa konajú minimálne jedenkrát za kvartál. SZTKD ITF ďalej ponúka národné a medzinárodné dlhodobé sústredenia, organizuje skúšky technickej vyspelosti dvakrát za rok s možnosťou páskovania na dlhodobých seminároch atď.

Členská základňa SZTKD ITF

Slovenskýzväz Taekwon-Do ITF združuje 5 klubov z celého Slovenska. Členská základňa predstavuje 213 členov (číslo je orientačné pre fluktuáciu študentov), pričom záujemcov o toto bojové umenie z roka na rok pribúda.
Zápisy nových členov sa realizujú v mesiaci septembri príslušného kalendárneho roka.26th Senior and 17th Junior European Taekwon-Do Championships

20. - 23.10.2011,
BRATISLAVA - SLOVAKIA

www.sztkd-itf.sk/euros2011/

TAEKWON-DO ITF EUROPEAN OPEN CUP 2010

EUROPEAN OPEN CUP 2010

21. - 24. 10. 2010, SIBAMAC ARENA, BRATISLAVA - SLOVAKIA

» General Info
» Výsledky
www.euopencup.sk

SLOVENSKÝ ZVÄZ TAEKWON-DO ITF ORGANIZÁTOR 13.JUNIORSKÝCH a 22.SENIORSKÝCH MAJSTROVSTIEV EURÓPY

27.-29. 4. 2007 POPRAD VYSOKÉ TATRY POPRAD ARENA

» Viac informácií

Štatistika návštevnosti

TOPlist